Privaatsus

PRIVAATSUS

Kõik ostja poolt Destriina OÜ-le  edastatud andmeid kasutatakse ainult tellimuse täitmiseks ja vajadusel täiendava informatsiooni andmiseks. Destriina OÜ kinnitab, et kõiki kliendi poolt internetipoele avaldatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.